CDA POLSKA

CDA Polska to firma o włoskich korzeniach, działająca na rynku polskim i europejskim od 2003 roku. Specjalizuje się w dostarczaniu ponad 5000 produktów i rozwiązań systemowych dla szkła hartowanego w budownictwie. Długoletnia obecność na rynku skłoniła firmę do kompleksowej zmiany w komunikacji oferty, która została przeprowadzona w kilku etapach.

Dotychczas CDA Polska tworzyła profesjonalne katalogi zawierające wizerunek produktów, rysunki techniczne i normy. Jednak ze względu na specyfikę branży, były to nieporęczne i kosztowne rozwiązania w postaci folderów konfekcjonowanych w segregatory. W wyniku konsultacji z klientem, firma zaproponowała podzielenie asortymentu na 7 głównych grup produktowych, dla których stworzono system nawigacji.

W ramach tego procesu, do każdej grupy produktowej przyporządkowano odpowiedni kolor, cyfrę oraz minimalistyczny piktogram, który jednoznacznie odnosił się do przeznaczenia asortymentu. Ta stworzona identyfikacja kolorystyczna została wykorzystana do wprowadzenia nawigacji na stronie internetowej oraz usystematyzowanej komunikacji w mediach społecznościowych. Dodatkowo, wykonano sesje produktów na potrzeby budowy nowych katalogów.

W rezultacie, firma CDA Polska skutecznie zmodernizowała swoją komunikację, umożliwiając klientom łatwiejsze poruszanie się po ofercie.

klient: CDA Bufab Spółka z o.o.
projekt / design / fotografia: Sebastian Rurarz
kierownik projektu: Łukasz Larysz